Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Gelijkmatigheid


Gelijkmatigheid betekent in de verlichtingswereld: de mate waarin het licht egaal verspreid wordt over de weg of een plein. Bij een hoge gelijkmatigheid zijn er geen lichtere en donkere plekken op het wegdek. Om dit te bereiken moeten:

 • de lantaarnpalen dicht genoeg bij elkaar staan
 • en/of armaturen worden gekozen die het licht breed of zelfs rondom verspreiden

Moderne armaturen bieden door goede spiegels meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om het licht heel breed op het wegdek te verspreiden. Daardoor is het gemakkelijker om gelijkmatigheid te bereiken, ook met lagere lantaarnpalen en grotere afstanden ertussen. Wanneer de gemeente gaat dimmen, blijft de gelijkmatigheid gelijk. Alleen de verlichtingssterkte neemt dan af.

Gemeentelijk beleid

De gemeente Ommen bepaalt per locatie welke gelijkmatigheid nodig is en past hier vervolgens lichttechnische berekeningen op toe. Locaties waar in ieder geval gestreefd wordt naar een hoge gelijkmatigheid zijn:

 • drukke gebiedsontsluitingswegen (vanwege de verkeersveiligheid)
 • verblijfsgebieden zoals centrumgebied en woonwijk (vanwege de beleving)

Binnen de bebouwde kom:

 • streeft de gemeente een gelijkmatigheid conform de landelijke richtlijn (ROVL-2011) na
 • voldoet de oudere verlichting meestal niet aan de ROVL qua gelijkmatigheid
 • als lantaarnpalen worden vervangen, dan worden ze bij voorkeur op dezelfde plek teruggezet om extra kosten te voorkomen. De gelijkmatigheid blijft ongewijzigd
 • als een gebied grootschalig wordt gerenoveerd dan kunnen lantaarnpalen op een andere plaats worden gezet om een betere gelijkmatigheid te bereiken

Buiten de bebouwde kom:

 • kiest de gemeente niet voor een hoge gelijkmatigheid, maar:
 • verlicht de gemeente zo min mogelijk en dan alleen ten behoeve van de verkeersveiligheid
 • eerst wordt gekeken of andere maatregelen zoals markering voldoende oplossing biedt
 • dit is conform de landelijke adviesrichtlijn ROVL-2011
 • àls er wordt verlicht, kiest de gemeente meestal voor oriënterende en niet voor gelijkmatige verlichting
 • ook bij nieuwe (ruimtelijke en infrastructurele) ontwikkelingen, zoals de aanleg van nieuwe fietspaden
 • een sobere verlichting blijkt meestal voldoende

ommen ovl bedrijventerrein 2 ovl bedrijventerrein ommen 

Foto links: Bedrijventerrein De Rotbrink is in 2015 nog in ontwikkeling. De oranje verlichting heeft een lage gelijkmatigheid én verlichtingssterkte. 

Foto rechts: Bedrijventerrein De Strangen heeft nieuwe witte verlichting met een hoge gelijkmatigheid en een passende verlichtingssterkte.

strangeweg deel sox verlichting strangeweg deel led verlichting

Foto′s: De Strangeweg heeft in 2015 een deel vernieuwde en een deel oude verlichting. Beide situaties tonen licht gelijkmatig verdeeld over het wegdek. In de oude situatie is er relatief weinig zicht doordat oranje licht weinig (kleur)contrasten toont. De gemeente kiest daarom in nieuwe situaties niet alleen voor gelijkmatig maar ook voor (warm)wit licht.