Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Paardenbakken


Ook in de gemeente Ommen hebben is het houden en berijden van paarden een groeiende hobby. Dit is overdag te zien maar ook in de avonduren. Dan zijn de verlichte paardenbakken goed zichtbaar in het open landschap. Het aantal uren dat het licht brandt, is jaarlijks relatief laag vergeleken met andere lampen.

Eigenaren van paardenbakken kunnen hun steentje bijdragen door direct na het paardrijden de lampen uit te schakelen. Ook kunnen ze kiezen voor lampen die:

  • goed gericht zijn op de bak, zodat deze zo min mogelijk licht ernaast uitstralen
  • het juiste vermogen hebben, dus niet meer licht geven dan nodig

paardenbak dalfsen

Foto: een voorbeeld van een verlichte paardenbak in een andere gemeente

Gemeentelijk Beleid

De toename in verlichte paardenbakken wordt genoemd in het Landschaps Ontwikkelings Plan (2011). Dit kan afbreuk doen aan het donkere landschap.

Het Bestemmingsplan Buitengebied geeft voor een paardenbak binnen het bouwvlak alleen de beperking dat lichtmasten maximaal 6 meter hoog mogen zijn.

Voor paardenbakken buiten het het bouwvlak is een ontheffing nodig. Daarbij wordt expliciet gekeken naar de relatie tot omwonenden, natuur en landschapswaarden. Enkele van de genoemde eisen zijn: 

  • minimaal 50 m afstand van een woning van derden
  • plaatsing moet in een zone van 50 m vanaf de grens van het bouwvlak
  • omheining niet hoger dan 2 m
  • lichtmasten niet hoger dan 6 m
  • bestaande natuur- en landschapswaarden mogen niet onevenredig worden aangetast

manege ommen  paardenbak lemelerveld dalfsen

Foto links: een manege kan haar impact op het omringende landschap verminderen door licht goed te richten en tijdig uit te schakelen wanneer de bak niet in gebruik is (foto andere gemeente).

Foto rechts: een voorbeeld van een paardenbak in een andere gemeente.