Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Dimmen


Dimmen van wegverlichting

Als er meer verkeer is, is er een hoger lichtniveau gewenst. Dit komt omdat de rijtaak ingewikkelder is als het druk is op de weg. ′s Avonds laat en ′s nachts, als er bijna geen verkeer is, is er minder licht nodig. Door te dimmen kun je de hoeveelheid licht afstemmen op de hoeveelheid verkeer. Voordelen zijn:

Onderstaande foto′s geven een doorgaande weg weer die verlicht is op 100% en 70% verlichtingssterkte. Weggebruikers hebben over het algemeen geen last van dimmen. Sterker nog, de ervaring leert dat ze het verschil niet opmerken. Kennelijk is minder licht in veel gevallen voor de weggebruiker ook voldoende. 

gedimd 100 procent lichtniveau foto philips gedimd naar 70 procent lichtniveau foto philips

Foto′s: doorgaande weg met respectievelijk 100% en 70% verlichtingssterkte. Belangrijk is dat het wegverloop en het verkeer voldoende zichtbaar zijn. (foto′s beschikbaar gesteld door Philips/Indal)

Statisch dimmen en dynamisch dimmen

Er zijn twee soorten dimsystemen voor wegverlichting.

1. Statisch dimmen

Dit betekent dat op vaste momenten het licht wordt teruggedimd en ’s morgens desgewenst weer wordt opgeschakeld naar 100%. De meerkosten van een statisch dimsysteem worden in veel gevallen terugverdiend door het lagere stroomverbruik en doordat de lampen langer meegaan.

2. Dynamisch dimmen

Dit is een meer hightec systeem, waarbij steeds wordt gemeten hoeveel verkeer er op dat moment is. Ook kunnen de weersomstandigheden worden meegenomen. De hoeveelheid licht wordt daar continu op aangepast. De gemeente kan zelf de hoeveelheid licht opschakelen, bijvoorbeeld tijdens wegwerkzaamheden. Dit systeem is duurder in de aanschaf, maar kan zeer bruikbaar zijn op wegen waar de verkeersdrukte sterk varieert. 

Gemeentelijk beleid dimmen

Tot 2015 heeft de gemeente geen dimbare installaties aangeschaft maar in het kader van Bewust Verlichten wil ze in gaan zetten op dimbare verlichting.

De gemeente kiest ervoor om bij natuurlijke vervangingsmomenten over te gaan op dimmen in alle gebiedstypen waar en wanneer dit mogelijk is qua verkeersveiligheid en sociale veiligheid. 

Als verlichting vanwege de verkeersveiligheid vooral nodig is in de drukkere uren, dan kan direct na de spits de verlichting worden gedimd (bijvoorbeeld naar 70%). In de nachtelijke uren is een volgende dimstap mogelijk (bijvoorbeeld naar 50%). Tijdens de ochtenduren brandt de verlichting weer op 100%.

Als verlichting vooral gewenst is vanwege de beleving van mensen op straat, zoals in woonwijken, blijft de verlichting volledig branden gedurende de avond en wordt de verlichting pas laat in de avond gedimd.

Argumenten

 • De gemeente wil onnodig licht en energieverbruik voorkomen en hierin het goede voorbeeld geven.
 • De ervaring is dat bewoners en weggebruikers het verschil niet zien tussen de gedimde en ongedimde situatie.
 • Ook als de verlichting al op een lager lichtniveau dan de landelijke adviesrichtlijn ROVL aangelegd (bijvoorbeeld 70%), vindt de gemeente dat de verlichtingssterkte op gezette tijdstippen toch nog omlaag kan op diverse locaties.
 • Waar het mogelijk is om verlichting volledig uit te schakelen in de nachtelijke uren, verdient uitschakelen de voorkeur boven dimmen.
 • De gemeente streeft naar gelijkmatige verlichting conform de adviesrichtlijn. Dimmen van de verlichting heeft geen negatieve impact op de gelijkmatigheid van verlichting.

Kosten van dimmen

 • De meerkosten van dimmen verdienen zich in veel situaties terug door de besparing in energiekosten en de levensduurverlenging van de verlichting.

Bestaand en nieuw

 • Alle nieuwe armaturen worden aangeschaft met statisch dimsysteem behalve op die locaties waar gedurende de hele nacht de volledige verlichtingssterkte nodig is.
 • Alle bestaande armaturen met een vermogen boven de 10 Watt worden alsnog met een statisch dimsysteem uitgerust.

Dimregime

De gemeente Ommen dimt in stappen:

 • tot 21.00 uur: lichtniveau 100% 
 • van 21.00 tot 23.00 uur: lichtniveau 75% 
 • van 23.00 tot 6.00 uur: lichtniveau 50% 
 • vanaf 6.00 uur, in de winterperiode: lichtniveau 100%

Uitzonderingen:

 • Fietspaden buiten de bebouwde kom die verlicht zijn, blijven 100% branden
 • Rotondes binnen de bebouwde kom worden alleen tussen 2 en 6 uur gedimd naar 75%.
 • Bochten buiten de bebouwde kom worden 100% verlicht tot 23 uur, tussen 23 en 2 uur naar 75% en tussen 2 en 6 uur naar 50% teruggedimd.