Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Reclame


Landelijke trend

Reclame is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds vaker wordt verlichting gebruikt om reclame extra te laten opvallen. Bedrijven willen niet voor elkaar onderdoen en kiezen daarom voor steeds meer en fellere lichtreclames.

Voorheen werden lampen gebruikt om borden of posters aan te lichten. Nu zijn er meestal lichtbakken waarbij het licht van binnenuit naar buiten straalt. Door de komst van nieuwe technieken zoals LED zijn er steeds meer lichtkleuren en wordt vaker knipperend licht toegepast.

Op zichtlocaties, zoals langs provinciale en rijkswegen, is vaak meer lichtreclame, die bovendien de hele nacht brandt. Deze verlichting kan storend zijn voor de weggebruikers. 

reclame lichtbak klein reclame lichtbak strangeweg

Deze foto′s geven twee voorbeelden van kleine lichtbakken. In Ommen komen losstaande lichtbakken relatief weinig voor. Wel verlichten veel bedrijven hun bedrijfsnaam, lichten ze hun gevel aan of straalt er licht uit het gebouw, de etalage of de showroom. Dit zijn ook vormen van promotie.

Gemeentelijk beleid en regelgeving

In Ommen is er op dit moment nog geen sprake van overmatige lichtreclame. De gemeente wil dit voorkomen en toetst reclame-uitingen aan haar beleid voor welstand en reclame.

De Welstandsnota Ommen, Visie op Beeldkwaliteit (2015) geeft de volgende randvoorwaarden aan reclame in het centrum:

 • maatvoering en detaillering zijn afgestemd op en harmoniëren met de gevel
 • één uitsteekbord of één lichtbak haaks per gevel (op de begane grond) van maximaal 60x60cm is toegestaan
 • evenwijdig aan de gevel is toegestaan: maximaal over 70% van de breedte, met een maximale hoogte van 40cm, in de vorm van losse (doos)letters in het platte vlak
 • voor grootschalige panden zijn maatoplossing mogelijk, mits passend bij de architectuur van het pand en niet overheersend ten opzichte van de omgeving
 • het totaal aantal reclame-uitingen aan de gevel bedraagt maximaal twee

In het reclamebeleid (onderdeel van beleid voor terrassen, uitstallingen, reclame en ramkraakbeveiliging) staat dat:

 • er een vergunning nodig is voor reclame op en aan gevels
 • er een vergunning nodig is voor reclameobjecten op uw eigen terrein
 • er een vergunning nodig is voor bordjes langs of op de openbare weg
 • weideborden in Ommen niet zijn toegestaan.
 • reclame aan lichtmasten en klokken kan door middel van de beschikbare city-displays
 • er zijn ook infokasten en verwijsborden van de gemeente.

Voor het centrumgebied zijn extra regels vastgelegd:

 • de naam van het bedrijf mag niet in verlichte letters worden weergegeven op de gevel
 • reclame uitingen mogen met een schijnwerper worden aangelicht

Het bestemmingsplan ′Centrum Ommen (2013)′ geeft een maximum voor de hoogte van verlichtingsarmaturen en reclameobjecten (maximaal 5 meter) en vrijstaande reclameobjecten tot 8 meter hoog. Daarbij is niet benoemd in hoeverre deze reclameobjecten verlicht mogen zijn.

Verzoek om verlichting voor promotie ′s nachts uit te schakelen

De gemeente overweegt haar eigen aanlichting van gebouwen uit te schakelen van 23 tot 6 uur in de winterperiode en van 1 uur tot 6 uur in de zomerperiode. 84% van de respondenten op de enquête bij dit beleidsplan ondersteunt dit voornemen. De gemeente verzoekt bedrijven om haar voorbeeld te volgen en verlichting voor reclame en gevels in de nachtelijke uren uit te schakelen. Verlichting voor veiligheid kan aanblijven. 81% van de respondenten is het eens met deze insteek omdat promotionele verlichting in de nachtelijke uren weinig kijkers trekt. 

Wat doet de gemeente bij excessieve reclameverlichting?

Bij hinderlijke verlichting, licht/landschapsvervuiling of anderzins excessieve verlichting in relatie tot de omgeving gaat de gemeente met het betreffende bedrijf in gesprek. Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, kan de gemeente ervoor kiezen om voor dit bedrijf een maatwerkvoorschrift met technische aanpassingen op te stellen. De gemeente benut hiervoor de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van lichthinder (vernieuwd in 2015).

reclamezuil 

Foto: Platform Lichthinder. Reclamezuilen zoals deze zijn in onze gemeente niet toegestaan. Andere vormen van reclame zijn wel bespreekbaar. Voorwaarden daarbij kunnen zijn: minder lichtuitstoot en dimmen in de nachtelijke uren.

Reclames in bushokjes en aan lantaarnpalen

De gemeentelijke organisatie is verantwoordelijk voor de verlichte reclames in bushokjes (ABRIs). Hiervoor werkt zij samen met een marktpartij. De lampen zijn energiezuinig. Het streven is om minder sterke lampen te plaatsen en ze uit te schakelen nadat de laatste bus is geweest. 

bushokje in andere gemeente 

Foto: ABRI met reclameverlichting (voorbeeld van een andere gemeente)

Lichtbakken aan lantaarnpalen

De gemeente staat toe om reclame te maken met lichtbakken langs 9 wegen. Meer info plaatsen of nie t nodig? [foto nodig?]