Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Parkeerterreinen


De verlichting op parkeerterreinen is vaak een zaak van de gemeente. Soms beheren bedrijven, grote winkels of sportverenigingen zelf de lantaarnpalen op hun parkeerterrein. Onderstaande tekst gaat niet over parkeerterreinen in woongebieden.

Lege parkeerterreinen in het licht

Parkeerterreinen zijn vaak verlicht, ook als er midden in de nacht geen gebruik van wordt gemaakt. Dit kan zinvol zijn in verband met (het gevoel van) sociale veiligheid. Heel vaak kan de verlichting echter uitgeschakeld of gedimd worden. Denk bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen bij sportvelden.

Gemeentelijk beleid

Parkeerterreinen zijn verlicht met een lage verlichtingssterkte, op 70% van de landelijke richtlijn. Op parkeerterreinen binnen de bebowde kom die ′s nachts vaak leeg staan en op parkeerterreinen aangrenzend aan het landelijk gebied, wordt de verlichting uitgeschakeld in de nachtelijke uren. Waar dit ongewenst is vanwege veiligheid of waar toch nog sprake is van gebruik van de parkeerplaats in de nacht, wordt voor dimmen gekozen.  

carpool bij N36/N36 Ommerweg

Foto: De carpool-parkeerplaats (bij rotonde Ommerweg richting Hardenberg) heeft moderne witte verlichting. In de omgeving valt het op door de hoge verlichtingssterkte en gelijkmatigheid. 

Oproep aan beheerders van parkeerterreinen

De gemeente vraagt bedrijven, winkels, sportverenigingen en andere instellingen om hun parkeerterreinverlichting aan te passen door te kiezen voor een laag vermogen en ‘s nachts te dimmen of uit te schakelen. 

parkeerterrein ommen 1 parkeerterrein 2 ommen parkeerterrein ommen 3