Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Fietspaden


Fietspaden & veiligheid

Sommige fietspaden zijn verlicht, andere niet. Bij de keuze voor het verlichten van fietspaden spelen twee zaken:

  1. verkeersveiligheid en rijcomfort
  2. het gevoel van veiligheid (sociale veiligheid) en overzicht

De verkeersveiligheid geldt met name als er in beide richtingen op het pad gefietst mag worden, bij fietstunnels en andere gevaarlijke situaties zoals kruisingen.

Bij sociale veiligheid is het aspect van schijnveiligheid van belang. Licht op zichzelf maakt niet veilig, ookal kan het wel een veilig gevoel geven. Voor echte veiligheid is de aanwezigheid van andere weggebruikers en sociale controle noodzakelijk. Het is daarom raadzaam om fietsers (als het donker is) te stimuleren om van dezelfde route gebruik te maken.

fietspad haarsweg fietspad 3

Foto 1: Het fietspad met stoep bij de Haarsweg in Ommen worden verlicht met witte rondstralers.

Foto 2: Het doorgaande fietspad, dat oostwest door de woonwijk Alteveer loopt (Nieuwe Vlierweg?), wordt verlicht met druppelvormige armaturen.

Gemeentelijk beleid

Ook als het gaat om fietspaden kiest de gemeente Ommen voor bewust verlichten. Er worden 3 soorten fietspaden en fietsroutes onderscheiden:

  1. Recreatieve fietspaden. Deze worden niet verlicht (voortzetting van bestaand beleid). Ze worden vooral overdag en tijdens de zomermaanden gebruikt en er is geen sprake van sociale controle in de avond en nacht. Ook liggen ze vaak in een gebied dat de gemeente graag donker wil houden zoals in bos- en natuurgebieden. In parken worden fietspaden (en voetpaden) alleen verlicht als ze deel uitmaken van een doorgaande route (utilitair fietspad). De gemeente doet dit om schijnveiligheid te voorkomen. 
  2. Veelgebruikte fietsroutes over agrarische wegen en separate fietsroutes buiten de bebouwde worden nu niet verlicht. Dit beleid wordt voortgezet.
  3. Utilitaire fietspaden worden uitsluitend binnen de bebouwde kom verlicht. Wanneer de verlichting van de hoofdrijbaan tevens het fietspad mee-verlicht, wordt geen separate fietspadverlichting aangebracht. 

Bij utilitaire fietspaden binnen de bebouwde kom hangt de keuze voor het wel of niet verlichten af van bijvoorbeeld:

  1. De functie van het fietspad (zoals een school-thuis route)
  2. De ligging van het fietspad (direct langs de hoofdrijbaan of vrijliggend)
  3. Of de hoofdrijbaan op die plek verlicht is
  4. Of je op het fietspad in één richting mag fietsen of vanuit beide richtingen

Bij nieuwe fietspadverlichting wordt voortaan gekozen voor moderne armaturen waarbij het licht goed op het wegdek is gericht en de lichtvervuiling minimaal is. 

fietspad park nabij Danteweg Ommen fietstunnel onder Danteweg

 Foto′s: doorgaand fietspad langs park en fietstunnel onder Danteweg

fietsoversteek Vilsteren fietspad meeverlicht

Foto 1: Op deze onverlichte doorgaande weg is een fietsoversteek. Om de weggebruiker hierop te attenderen, zijn twee lichtmasten geplaatst aangevuld met schrikhekken en witte belijning (passieve markering).

Foto 2: Het fietspad langs de Balkerweg is dichtbij de bebouwde kom meeverlicht met de hoofdrijbaan. Dit is prettig voor het comfort en de verkeersveiligheid. Voor sociale veiligheid is echter ook sociale controle nodig.