Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Welkom in het  Beeldend beleidsplan ′Openbare Verlichting en Overige Lichtbronnen′ van de gemeente Ommen

Als u aan onze gemeente denkt, heeft u waarschijnlijk het beeld bij daglicht voor ogen. Wilt u weten hoe Ommen eruit ziet in de avond en de nacht? Voor een indruk van lichtbronnen in uw omgeving kunt u klikken op de icoontjes op de kaart. Een algemene introductie vindt u in Bewust Verlichten. De gemeente nodigt u uit om meer te lezen over de functie van licht, de impact op de omgeving en de keuzes van de diverse eigenaren van licht door te wandelen door de informatieve factsheets onder de knoppen gebiedenlichtbronnen en thema′s

Welk beleid legt de gemeente vast in dit beleidsplan? 

De gemeente Ommen streeft naar een goede kwaliteit van de leefomgeving, zoals vastgelegd in het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). Verlichting maakt een belangrijk onderdeel uit van die openbare ruimte. Met dit beeldende beleidsplan wordt het vorige beleidsplan Openbare Verlichting uit 2009 opgevolgd, vernieuwd en uitgebreid met een visie op andere lichtbronnen. Nadrukkelijk aanwezig in deze plannen zijn de thema′s: bewust verlichtenenergiebesparingdimmen en LED verlichting. Hiermee wordt invulling gegeven aan de pijler ′Duurzaam Ommen′ in het College Uitvoeringsprogramma 2015-2018.

H1. Licht in de openbare ruimte    ---    H2. Landelijke regelgeving openbare verlichting     ---     H3. Visie, ambitie en beleid voor openbare verlichting 

                                                                             

  

De gemeente Ommen heeft dit beeldende beleidsplan opgesteld samen met andere gemeenten in de regio. Het beleidsplan maakt deel uit van het programma Bewust Verlichten van de Regio Zwolle. De provincie Overijssel draagt financieel bij aan de transitie naar bewuster verlichten in het kader van haar eigen beleidsprogramma ′Gezonde en Veilige Leefomgeving′.