Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Woningen en tuinen


Verlichting bij woningen

De burgers van de gemeente Ommen hebben zelf soms ook licht in de buitenruimte, zoals een lamp bij de voor- of achterdeur en tuinverlichting. De gemeente vraagt hen om bewust te verlichten

  1. verlicht buiten alleen als het echt nodig is
  2. schakel eventuele sfeer- en tuinverlichting ′s nachts uit
  3. gebruik bewegingsmelders, tijdschakelaars of daglichtsensoren
  4. stel buitenlampen goed af zodat ze de grond verlichten in plaats van de lucht
  5. gebruik minder fel licht, met een zo laag mogelijk vermogen en een zachte kleur

appartementencomplex Ommen

Foto: ook bij verenigingen van eigenaren en andere beheerders van appartementencomplexen liggen kansen om energie(kosten) te besparen en lichtuitstoot te reduceren

Jaarlijkse Nacht van de Nacht

Elk jaar benut de gemeente de Nacht van de Nacht om Bewust Verlichten en de schoonheid van de nacht op de agenda te zetten. Waar mogelijk wordt de aanlichting van kerken en andere gebouwen uitgeschakeld. Vanwege de verkeersveiligheid wordt de openbare verlichting niet uitgeschakeld in de Nacht van de Nacht.

Ieder jaar weer kunnen alle burgers meedoen door:

  • hun eigen verlichting uit te schakelen
  • deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden

Gemeentelijk beleid

De gemeente heeft energiezuinige openbare verlichting en de Nacht van de Nacht in haar milieujaarprogramma’s opgenomen. De Duurzaamheidsvisie heeft als speerpunt Energiebesparing en noemt ′het tegengaan van lichtvervuiling′ als aandachtspunt.

Veel lichtbronnen kunnen niet direct door burgers maar ook niet door de gemeente worden beïnvloed. Het nieuwe beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte is een startpunt voor de gemeente Ommen om een stapje verder te gaan richting andere partijen. Gewoon binnen het werk dat de gemeente al doet, bijvoorbeeld met sportverenigingen, bedrijvenverenigingen en woningcorporaties.

Voorbeelden van particuliere verlichting in het buitengebied

tuinverlichting

Foto: deze tuin wordt deels verlicht door de openbare verlichting en deels door eigen tuinverlichting gedurende de avond en nacht.

het laar

Foto: de verlichting bij het Laar is decoratief maar ook functioneel voor fietsers die deze route nemen. Een optie is de verlichting in de nacht uit te schakelen om reden van energiebesparing, voorkomen lichtvervuiling maar ook schijnveiligheid. Fietsers in de nachtelijke uren kunne de hoofdweg volgen.

horizontale beamer bij woonhuis

Foto: Deze foto (uit een buurgemeente) toont dat er ook bij particulieren kansen liggen voor bewuster verlichten. Deze horizontale beamer is wel een uitzondering. Vaker komt voor dat bij een oprit rondstralers worden geplaatst. Opvallend zijn ook lantaarnpalen, die voorheen als openbare verlichting dienst deden, die een tweede leven hebben in de tuin of op het terrein van een particulier in het buitengebied.