Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Aanlichting bezienswaardigheden


Waarom aanlichten?

In de gemeente Ommen worden diverse gebouwen en kunstwerken aangelicht. Hierdoor:

  • is ons cultuurschoon ook ’s nachts zichtbaar
  • zijn er herkenbare oriëntatiepunten 
  • is de leefomgeving sfeervoller

Dit is positief voor de beleving van bewoners en bezoekers en kan een positief effect hebben op locale economie via het product recreatie en toerisme.

Kerken

kerk ommen 1 kerk ommen 2

Molens

molen 1 ommen molen ommen 2

Kunstwerken en overige gebouwen

kunst gebouw aangelicht ommen

Gemeentelijk beleid aanlichten van monumenten en kunstwerken

Ook bij aanlichting wil de gemeente bewust verlichten. De gemeente onderzoekt welke verbeteringen mogelijk zijn met de huidige verlichting. Op het moment dat deze verlichting aan vervanging toe is, kiest de gemeente voor een bewustere aanlichting.

De gemeente zal waar mogelijk haar eigen aanlichting ′s nachts uitschakelen. 84% van de respondenten op de enquête bij dit beleidsplan steunde dit voornemen. De gemeente benut de tips uit de ′Richtlijn ter voorkoming van lichthinder′ van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). 

Mogelijk verplichten om ′s nachts uit te schakelen

De gemeente onderzoekt of het wenselijk is om een verplichting door te voeren voor anderen die verlichten voor reclame, gevels aanlichten, etalages verlichten en dergelijke. De verplichting kan inhouden dat de verlichting op dezelfde tijden uitgeschakeld moet worden. Verlichting ter voorkoming van inbraken, kan gedurende de nacht blijven branden of worden omgebouwd naar een dynamische variant.

Bewust Aanlichten - hoe?

De gemeente vraagt ook andere partijen die aanlichten, om dit bewust te doen!

Enkele tips uit bovengenoemde Richtlijn om onnodige lichtvervuiling te voorkomen en tegelijk energie te besparen:

  • schakel de aanlichting om 23 uur uit in de winter en om uiterlijk 1 uur in de zomer, er zijn dan weinig mensen meer op straat die genieten van de aanlichting
  • schaf energiezuinige lampen aan
  • de lampen goed richten: vaak worden onbedoeld andere gevels, bomen of de hemel meeverlicht
  • probeer zoveel mogelijk van bovenaf te verlichten in plaats van onderaf
  • verlicht subtieler: soms is het mooier om alleen specifieke elementen van het gebouw of kunstwerk te verlichten zodat die er extra uitspringen
  • pas de felheid en lichtkleur aan aan de omgeving. Ook de kleur van het te verlichten object is van belang. Een witte gevel heeft beduidend minder aanlichting nodig.