Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Centrum


In het centrumgebied van Ommen zijn toerisme, horeca en detailhandel geconcentreerd. De gebruiksdruk hier is hoog. Er zijn veel verschillende lichtbronnen zichtbaar. De belangrijkste zijn:

 • openbare verlichting
 • etalageverlichting
 • aangelichte gevels
 • reclames
 • terrasverlichting

centrum ommen

Gemeentelijk beleid  voor Openbare Verlichting

De gemeente kiest in centrumgebieden voor:

 • Een goede gelijkmatigheid. Dit betekent dan het licht zo goed mogelijk verdeeld wordt over de straat en er weinig donkere vlekken zijn tussen de lantaarnpalen. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid en voor het uitgaanspubliek. 
 • Een relatief lage verlichtingssterkte in de winkelstraten en een hogere verlichtingssterkte in de uitgaangsgebieden.

Voor andere lichtbronnen in het centrumgebied heeft Ommen regels en richtlijnen beschreven in haar Terrassen, uitstallingen, reclame en antiramkraakbeleid (2014). Zo moet terrasverlichting ondergeschikt zijn aan de openbare verlichting.

In het bestemmingsplan ′centrum Westflank′ is al in 2010 een maximum genoemd aan de hoogte van verlichtingsarmaturen (maximaal 5 meter).

Kerkplein Ommen

Gemeentelijk beleid  voor andere licthtbronnen in het centrum

Verzoek om verlichting voor promotie ′s nachts uit te schakelen

De gemeente overweegt haar eigen aanlichting van gebouwen uit te schakelen van 23 tot 6 uur in de winterperiode en van 1 uur tot 6 uur in de zomerperiode. 84% van de respondenten op de enquête bij dit beleidsplan ondersteunt dit voornemen. De gemeente verzoekt bedrijven om haar voorbeeld te volgen en verlichting voor reclame en gevels in de nachtelijke uren uit te schakelen. Verlichting voor veiligheid kan aanblijven. 81% van de respondenten is het eens met deze insteek omdat promotionele verlichting in de nachtelijke uren weinig kijkers trekt. 

Reclame

Reclameverlichting is in het centrumgebied toegestaan. Om de rust in het straatbeeld te bewaren, moet het voldoen aan criteria. De belangrijkste in relatie tot licht is dat:

 • de naam van het bedrijf op de gevel mag niet in lichtgevende letters zijn uitgevoerd
 • een reclame met een schijnwerper mag worden verlicht.

Knipperende lichtreclames zijn nergens toegestaan in de gemeente Ommen. 

Etalages, winkels, gevelverlichting

Veel winkels laten ’s nachts hun verlichting branden in de winkel, de etalage en/of op de gevel. Deze verlichting is soms feller dan de openbare verlichting van de gemeente en valt in die gevallen erg op. Na sluitingstijd wordt de sfeer in het centrum mede bepaald door de verlichting van winkels.

Het laten branden van de verlichting heeft meerdere redenen:

 • Inbraakpreventie. Verlichting als inbraakpreventie is alleen zinvol als er mensen in de buurt zijn die reageren bij inbraak. Inbrekers kunnen bovendien baat hebben bij licht. Alternatieven zijn een alarminstallatie of een lamp die alleen aanspringt als er beweging is (bewegingsmelder). Bewakingscamera’s hebben tegenwoordig weinig licht nodig om goed te functioneren.
 • Het aanprijzen van producten. Op tijden dat er mogelijke kopers langslopen, is etalageverlichting een deel van de marketingstrategie van winkels. Vaak is het in de late avond en nacht mogelijk om op geen of minder verlichting over te schakelen. 

ommen winkelstraat

Oproep aan winkels

De gemeente vraagt eigenaren van winkels en andere bedrijven in het centrumgebied mee te helpen aan duurzaamheid, leefbaarheid en de gewenste sfeer. Ze vraagt hen bewust te verlichten door:

 • te kiezen voor energiezuinige verlichting met een laag vermogen
 • verlichting goed te richten op wat er verlicht moet worden
 • verlichting voor promotie uit te schakelen of te dimmen in de late avond en de nacht

Deze maatregelen verkleinen het contrast met de openbare verlichting en vergroten de verkeersveiligheid. Een centrumgebied met bewuste verlichting oogt prettiger voor passanten maar ook voor potentiële klanten. 

bedrijven bepalen soms het straatbeeld