Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Storingen en onderhoud


Storingen

Is er sprake van een storing? Deze kunt u bij voorkeur melden via de gemeentelijke website die u doorverwijst naar www.geenlichtindestraat.nl.

U kunt de storing ook telefonisch (heeft niet de voorkeur) melden bij de gemeente (14 0529 zonder kengetal) of rechtstreeks de opdrachtnemer van het onderhoud (0523 265111).

De storing wordt zo spoedig mogelijk verholpen: in de wintermaanden binnen 5 werkdagen en in de zomerperiode binnen 10 werkdagen. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, handelt de gemeente natuurlijk per direct en is de storing uiterlijk binnen 24 uur verholpen.

Storingen aan het kabelnet worden door de gemeente gemeld bij het kabelbedrijf. Het verhelpen hiervan is afhankelijk van de aard en omvang van de ondergrondse storing. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het ondergrondse deel van de verlichting tot aan de aansluiting in het luikje van de lichtmast.

In het najaar is het aantal storingsmeldingen altijd relatief hoog omdat het vroeger donker wordt en het meer opvalt wanneer verlichting niet werkt.

Hoe uw gemeente en de netbeheerder samenwerken, kunt u zien in dit filmpje van Enexis. Bijbehorende website geeft meer informatie vanuit de netbeheerder. U kunt op de site ook recente storingen opzoeken die bij de netbeheerder bekend zijn. De bovengrondse storingen die de gemeente zelf afhandelt, staan niet in het systeem.

Onderhoud

De gemeente laat het onderhoud op contractbasis uitvoeren met als uitgangspunt een goede kwaliteit en levensduur-verlengend onderhoud om de openbare verlichting duurzaam in stand te houden. De onderhoudswerkzaamheden kunnen bestaan bijvoorbeeld:

  • schoonhouden en schilderen van de mast
  • schoonhouden van het armatuur
  • het vervangen van defecte lampen en overige onderdelen van het armatuur

De gemeente vervangt bij conventionele verlichting alle lampen in één keer. Door deze groepsremplace, hoeft de gemeente minder vaak een hoogwerker te sturen voor een vervanging aan één enkele mast. Bij LED verlichting is er geen tussentijdse vervanging van de lamp nodig.

Vervangingsplan (2014)

Er zal de komende periode een achterstand ingelopen moeten worden door verouderde armaturen te vervangen die al afgeschreven zijn. In 2014 was 20% van de armaturen (600-700 stuks) aan vervanging toe. Er ligt een vervangingsplan (2014) gereed dat uitgevoerd kan worden zodra de gemeente hiervoor de middelen vrijmaakt (circa €250.000 euro).

Het vervangingsplan gaat uit van een gewenste verlichtingssterkte gelijk aan de ROVL-2011. De oudste armaturen naar LED om te zetten, kan al 40% energiebesparing per armatuur opleveren. Wanneer wordt geinvesteerd in dimmen, kan dit zelfs naar 58% toenemen. Het beleid geeft aan dat voortaan per wegvak wordt overwogen om nieuwe verlichting aan te leggen op een lagere verlichtingssterkte dan de ROVL-2011. In dat geval kan er tegen een lagere investering, zelf zonder te dimmen, energie worden bespaard met LED armaturen ten opzichte van de oude lampen.

Beheerplan

De gemeente stelt een beheerplan op op basis van dit beleidsplan. De gemeente Ommen neemt hierbij de principes van het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) als basis. Beheer en onderhoud passend bij bewust verlichten betekent dat bij aanleg en vervanging van verlichting, niet wordt uitgegaaan van de standaarden en automatismen maar steeds de omgeving wordt meegenomen in de afweging. Bij het kiezen van armaturen, vermogens en dimregimes, is het uitgangspunt steeds:

  • alleen verlichting (terug)plaatsen waar nodig
  • voldoende maar niet teveel licht plaatsen qua verlichtingssterkte en gelijkmatigheid
  • bekijken of de situatie op de locatie in kwestie is veranderd waardoor andere keuzes mogelijk zijn. Is er bijvoorbeeld een lichter wegdek aangebracht of zijn alle gevels gerenoveerd met lichter materiaal? Dan kan er misschien minder licht worden geplaatst!
  • het juiste armatuur kiezen waardoor alleen die delen van de openbare ruimte worden verlicht waar dat gewenst is.
  • Onderhoudsniveau B (basis) op basis van de CROW richtlijn.

defect mastluikje

Foto: defect mastluikje

Aanpassingsverzoeken

Bij een verzoek tot aanpassing aan de openbare verlichting in uw straat kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente beoordeelt uw verzoek. Kosten voor een eventuele verplaatsing zijn voor rekening van de aanvrager. Wanneer sprake is van een reconstructie van de openbare ruimte worden wensen met betrekking tot het verplaatsen meegenomen in de besluitvorming.