Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Energiebesparing


Landelijk beleid

In het landelijke ′Energieakkoord voor duurzame groei′ is de wens vastgelegd om oude openbare verlichting versneld te vervangen door energiezuinige verlichting en slim energiemanagement. Het streven is om landelijk gemiddeld:

 • 20% energie te besparen in 2020 (ten opzichte van 2013)
 • 50% energie te besparen in 2030 (ten opzichte van 2013)

Besparing in de gemeente

Het is niet voor iedere gemeente technisch én financieel haalbaar om zo′n grote besparing te realiseren. Wel is het altijd mogelijk om te besparen, want een gemeente gebruikt veel energie. 

Zij gebruikt stroom voor openbare verlichting, rioolgemalen, sporthallen, zwembaden en overige gebouwen. Vooral openbare verlichting is een belangrijke post. In 2014 verbruikte de openbare verlichting evenveel stroom als ... gemiddelde huishoudens. 

aardbol klimaat ijsbeer

Gemeentelijk beleid

De gemeente Ommen steunt het landelijk Energieakkoord en maakt zich hard voor duurzaamheid in de brede zin zoals beschreven in het Programma Duurzaam Ommen 2015 – 2018. Centrale doelstelling van dit programma is om in 2020 door energiebesparing de CO2-emissie in de gemeente te verminderen met 10% ten opzichte van 2012 en minimaal 5% duurzame energie op te wekken. De gemeente werkt hiervoor aan vier programmalijnen:

 1. een energieneutrale gemeentelijke organisatie in 2025 (gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting)
 2. energiebesparing realiseren met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties
 3. stimuleren (grootschalige) duurzame energieproductie 
 4. de in de maatschappij aanwezige creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven en maatschappelijke organisaties benutten en inspelen op kansrijke initiatieven

Hoe bespaart de gemeente energie?

De gemeente stimuleert burgers, instellingen en bedrijven om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Haar eigen energieverbruik voor openbare verlichting vermindert de gemeente door:

 • vooraf kritisch na te denken of er verlichting nodig is op die locatie
 • waar dat mogelijk is lichtpunten niet te vervangen bij het einde van de levensduur
 • waar mogelijk ander bestratingsmateriaal, bebording of belijning toe te passen (meer reflecterend)
 • een laag vermogen te gebruiken (Openbare Verlichting op maat)
 • efficiëntere lichtbronnen te gebruiken waar dit passend is, zoals LED
 • dimmen van de verlichting waar dit kan qua veiligheid
 • toepassen van energiezuinige voorschakelapparatuur

Duurzame Materialen

Gemeente Ommen vindt materiaalverbruik een belangrijk aandachtspunt. Bij het beoordelen van de duurzaamheid wordt naar de gehele cyclus gekeken van winning, productie, gebruik, verwijderen en hergebruik van materialen. Het gaat hierbij vooral om armaturen (inclusief de lamp) en om lantaarnpalen.

Straatlantaarns op zonne energie

De gemeente overweegt om lantaarnpalen te plaatsen met lampen op zonne energie. Dit is een mooie oplossing op plaatsen waar geen kabelnet voor elektriciteit aanwezig is en waar openbare verlichting wel gewenst is. Voorbeelden zijn specifieke locaties in het buitengebied zoals op recreatieterreinen, parkeerplaatsen, fietsstallingen, bushaltes etc.

Deze duurzame techniek biedt dimbare verlichting op groene stroom zonder een nieuwe electriciteitskabel aan te leggen. Er is sprake van hogere aanschafkosten ten opzichte van een reguliere lantaarnpaal maar tegelijkertijd worden andere kosten vermeden zoals het aansluiten en onderhouden van het kabelnet en de inkoop van stroom.

zonnemast overdag zonnemast nacht

Foto: Straatlantaarns op zonne energie worden steeds verder doorontwikkeld qua techniek en vormgeving. (Foto: Mijn Energiefabriek)